சினிமா

வரும் 2008 ஆங்கில பட ரசிகர்களுக்கு சரியான விருந்து
இது என்ன படம் தெரிகிறதா!


ஆங்கில படம் பெரிய டுபாக்கூரக இருந்தாலும் அவர்களின் கற்பனை வளத்தை பாராட்டியே ஆகவேண்டும்,
இரண்டு வெளி கிரகவாசிகள் பூமியில் வந்து சண்டை போடுவதை என்னவென்று சொல்ல!

0 வாங்கிகட்டி கொண்டது:

!

Blog Widget by LinkWithin