பிரபஞ்சவியல்......

பிரபஞ்ச அறிவியல் குறித்து தவறான புரிதலோ அல்லது புரிதல் இல்லாமையோ இருக்கலாம், ஆனால் என்ன சொன்னாலும் நாம் சொல்வதெல்லாம் பொய் என்ற ஒற்றை வாதத்தில் மதவாதிகள் நிற்பது ஒரு பொழுதும் அவர்கள் மதத்தை காப்பாற்றாது.

மதவாதிகளின் கேள்வி ஒரு கோள் அல்லது நட்சத்திரம் இவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது என எப்படி கணக்கிடுறார்கள், அது நம்பும் படியாக இல்லை, அறிவியல் ஆர்வலர்கள் பகிரும் படங்கள் அனைத்தும் கம்பியூட்டரில் கிராபிக்ஸ் செய்யப்பட்டவை, கடவுளை இருப்பை மறைக்க நீங்கள் செய்யும் தில்லாலக்கடி வேலை என்பது

ஒரு எளிமையான கணித ஃபார்முலா, ஒன்பதாவது வரை மட்டுமே படித்த எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்றால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்க காரணம் அறியாமை என்று சொல்வதை விட அறிவிலிதனம்னே சொல்லலாம்

AB ஸ்கொயர் + BC ஸ்கொயர் = AC ஸ்கொயர் என்பது தான் அந்த ஃபார்முலா
பூமியின் ஒரு பகுதியில் இருந்து குறிப்பிட்ட கோளை படம் பிடிப்பார்கள், அதன் கோணத்தையும் குறித்து வைத்துக்கொள்வார்கள். அந்த இடம் A என கொள்க, பிறகு தொலைவில் வேறு ஒரு இடத்தில் இருந்து அதே கோளை படம் பிடிப்பார்கள், அதன் கோணத்தையும் குறித்துக்கொள்வார்கள். அதை B என கொள்க, இப்போது அந்த ஃபார்முலா மூலம் C யின் கோணத்தை அறிய முடியும்

இவ்வாறே கோள் அல்லது நட்சத்திரத்தின் தொலைவு அறியப்படுகிறது. கீழே படத்தில் குறிப்பிட்டதில் வெகு சின்ன புள்ளி நமது சூரியன். சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரம் தான் என்பதை இவர்களுக்கு புரியவைக்கவே நமக்கு தாவூ தீருது. அடுத்து இருக்கும் சைரஸ் நம்மால் வெறும் கண்ணால் பார்க்கமுடிந்த பிரகாசமான நட்சத்திரம், காரணம் அது சூரியனுக்கு அருகில் இருப்பதால். சூரியனை விட பல நூறு மடங்கு பெரிய நட்சத்திரங்களும் நம்மால் வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடிந்ததே, தூரத்தில் இருந்தாலும் அளவின் காரணமாக நம்மால் பார்க்க முடியும்

கீழே கொடுக்கப்பட்ட தூர அட்டவணையில் குறிப்பிடாத ஒன்று நம் சூரியன், நம் சூரியன் நம்மை விட 8 ஒளி நிமிட தூரத்தில் இருக்கிறது, அதாவது சூரியனின் ஒளி நம்மை வந்தடைய 8 நிமிடங்கள் ஆகிறது. ஒளியின் வேகம் ஒரு நொடிக்கு3 லட்சம் கிலோ மீட்டர், அப்படியென்றால் பூமிக்கும், சூரியனுக்கும் உண்டான தூரத்தை கணக்கிட்டு கொள்ளுங்கள்

SIRIUS 8.6 ஒளி ஆண்டுகள்
POLLUX 34 ஒளி ஆண்டுகள்
ARCTURUS 36.7 ஒளி ஆண்டுகள்
RIGEL 860 ஒளி ஆண்டுகள்
BETELGEUSE 640 ஒளி ஆண்டுகள்
ANTARES 550 ஒளி ஆண்டுகள்


0 வாங்கிகட்டி கொண்டது:

!

Blog Widget by LinkWithin