விக்கல்கள்..........

என்றேனும்
நிராகரிக்கப்படுவோம்
என தெரிந்தே
கொண்டாட
அனுமதிக்கின்றன
பூக்கள்.....


*************************

உன் வெற்றியின் பரிசாக
நீ அளித்த தோல்வியை
கொண்டாடிக்கொண்டிருக்கிறேன்..


************************

விக்குமோதெல்லாம்
உன் நினைவு.........


***************************

குடுவையை உடைத்த
குழந்தைக்கோ
அது விளையாட்டுப்பொருள்
குயவனுக்கோ
அது வாழ்க்கை.....*************

பெரும் கதவையும்
கொடும் சிறையையும்
தகர்தெறியலாம்
நினைவுகளை தவிர.......

*************************

அடித்த
அம்மாவையே
சுற்றி வரும்
குழந்தையை
நினைவூட்டுகிறது
அந்நேசத்தில்
மிச்சருக்கும்
எச்சம்...........


***********************

வாழ
வேண்டியதற்கான
நிர்பந்தத்தை
வாழ்ந்து முடிந்த
தருணங்கள்
நினைவூட்டிக்கொண்டே
இருக்கிறது.......


************************

பூட்டிய கதவையே
வெறித்துக்கொண்டிருப்பது
அழைக்கமாட்டாயா
என்ற நம்பாசையும்
பத்திரமா இருக்கிறாய்
என்ற திருப்தியும் தான்....0 வாங்கிகட்டி கொண்டது:

!

Blog Widget by LinkWithin