வயோஜர் 1

1977ல் பூமியில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட வயோஜர்1 1980ல் சனிகிரகத்தை படம் பிடித்து அனுப்பியது தற்சமயம் சூரிய குடும்பத்தின் உள்வட்டத்தை தாண்டியுள்ளதுன்னு எழுதினேன்

சிலருக்கு நான் எழுதுவதெல்லாம் பொய்யாக தான் இருக்கும் என்றும், சிலருக்கு நான் எழுதுவதெல்லாம் பொய்யாக்க வேணும் என்றும் பேரவா

அதுக்கு நான் என்ன செய்யுறது

கீழே படத்தில் இருப்பது சூரிய குடும்பம் தான். சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கும் கலர் வட்டம் நெப்டியூன் அதாவது கடைசி கிரகமாக நாம் சில வருடங்களுக்கு நம்பிக்கொண்டிருந்த ப்ளோட்டோக்கு முன் இருக்கும் கிரகம்

சரி அதன் பின் சுற்றி கொண்டிருப்பது என்ன?

அவைகளை வால் நட்சத்திரங்களாக நாம் அறிகிறோம். சுற்றி இருக்கும் கைபர் பெல்டால்  அதன் பின் எதும் கோள் இருப்பது கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லவா

செவ்வாய்க்கும், வியாழனுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் கூட ஒரு கோளாக உருவாக வேண்டியது, வியாழனின் ஈர்ப்பு, சூரியனின் ஈர்ர்ப்பின் இடையில் சிக்கி சிறு கற்களாக(சில டன் கணக்கில் இருக்கும்) சுத்துது

அதே போல் கைபர் பெல்ட் தாண்டி, நம் சூரியனை சுற்றி வரும் வால்நட்சந்திரங்களை தாண்டி செல்லும் வரை வயோஜர்1 முழுமையாக சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி வரை அது சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி சென்றதாக சொல்ல முடியாது.

நீங்கள் நிறைய படிச்சிருங்க ஆனா அதெல்லாம் மார்க் வாங்க
நான் அறிய/தெரிய படிக்கிறேன்.

நீங்கள் நம்பி தான் ஆகவேண்டும் என எனக்கு அவசியமில்லை, ஆனால் உங்கள் கேள்விகள் என்னை மேலும் தேட வைக்கிறது, நன்றி எதிர் கருத்துடைய நண்பர்களே


0 வாங்கிகட்டி கொண்டது:

!

Blog Widget by LinkWithin