அவசரம் - இந்திய ஆண்களுக்கு

நீங்கள் இந்தியாவை சேர்ந்த ஆண் என்றால் முழுவதும் படியுங்கள்

ஆண் உடலில் ஆண்ட்ரோஜன் என்னும் சுரப்பியும், பெண் உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் என்னும் சுரப்பியும் உள்ளன. ஆண்ட்ரோஜன் ஆண் தன்மையை காக்கிறது. ஈஸ்ட்ரோஜன் பெண் தன்மையை உறுதி செய்கிறது

ஆண்ட்ரோஜன் தடைபடும் ஆணுக்கு மார்பகம் பெரிதாகுதல், குரலில் நளினம், மலட்டுதன்மை ஏற்படும், ஈஸ்ட்ரோஜன் தடைபடும் பெண்களுக்கு உடல் பருமன், குரலில் ஆண் தன்மை, மற்றும் மீசை, தாடி முளைப்பதும் நடக்கும்.

ஈஸ்ட்ரோஜன் பெண் விலங்குகள் அனைத்திலும் உண்டு, அவை பெண் உறுப்பில் அதிகமாக காணப்படும். மாட்டு மூத்திரத்தில் ஒரு மனித பெண்ணுக்கு இருப்பதை விட 100 மடங்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் இருப்பதாக கண்டறிந்துள்ளனர்.

அதை குடிப்பதால் ஆணுக்கு ஆண்ட்ரோஜன் சுரப்பது தடைபட்டு, ஈஸ்ட்ரோஜன் சுரக்க ஆரம்பிக்கும், முதலில் அவர்களுக்கு எதிர்பால் மேல் ஈர்ப்பு குறையும். பிரம்மசார்யம் ஏற்ற ஆசைபடுவார்கள். நடையில் நளினம் காணப்படும், மீசை வைத்துக்கொள்ள ஆசை வராது. மலட்டு தன்மை ஏற்படும். மூளை செயல்திறன் குறையும்

அட்லாண்டிஸ் யூனிவர்சிடி செய்த செக்ஸ் மாற்றங்கள் ஆராய்ச்சியில் இது உறுதிபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை அனைவருக்கும் பகிர்ந்து இந்திய ஆண்களை காப்பாற்றுகள். மாட்டு மூத்திரம் குடிக்க வைப்பது நம் அனைவரையும் பிரம்மசார்யம் ஏற்ற வைக்க நடக்கும் சதி. விழித்துக்கொள்ளுங்கள் ஆண்களே

இந்தியன் என்றால் பகிரவும்

0 வாங்கிகட்டி கொண்டது:

!

Blog Widget by LinkWithin